© 2018 Vinck Elektrotechnisch Adviesburo

 

Welkom.
Buro.
Diensten.
Klanten.
Projecten.
Vacature.
Contact.
VEA is lid van iKeur

Installatiebedrijven

 

In tegenstelling tot de meeste adviesbureaus bieden wij onze diensten ook nadrukkelijk aan ten behoeve van de kleinere en middelgrote elektrotechnische installatiebedrijven. Met name deze groep installatiebedrijven komt regelmatig teken- en calculatiecapaciteit te kort omdat:

 

- het bedrijf niet beschikt over een tekenaar en/of calculator;

- de medewerkers door overige werkzaamheden niet aan deze werkzaamheden toekomen;

- een project veel ontwerp- en tekencapaciteit vraagt;

- het bedrijf niet beschikt over de benodigde apparatuur en softwarelicenties;

- er veel projecten gelijktijdig in voorbereiding of uitvoering zijn;

- er veel offerte-aanvragen gelijktijdig zijn

- de opdrachtgever werk- en revisietekeningen vraagt

- tekeningen digitaal in DWG of PDF verstrekt dienen te worden;

- de revisie van een bestaande installatie opgenomen dient te worden;

- kennis of ervaring onvoldoende is voor een bepaald type project of van toepassing zijnde normen;

- etc..

 

Wij zijn installatiebedrijven graag van dienst!

 

Het volgende kunnen wij op een flexibele, betrokken en professionele wijze o.a. verzorgen:

 

- ontwerp-, uitvoerings- en revisietekeningen en schema’s;

- sparingstekeningen;

- calculaties;

- inspecties conform NEN 50110, NEN 3140, NEN 1010 en NTA 8025;

- opnemen revisie bestaande installaties;

- netanalyse.