© 2018 Vinck Elektrotechnisch Adviesburo

 

Welkom.
Buro.
Diensten.
Klanten.
Projecten.
Vacature.
Contact.
VEA is lid van iKeur

Netanalyse en energiemonitoring

 

Om een goed inzicht te krijgen in het elektrische voedingsstelsel van een gebouw zijn wij u graag van dienst met het uitvoerren van een netanalyse en monitoring van de betreffende installatie.

 

Netanalyse en energiemonitoring is een goede wijze om inzicht te krijgen in de energiestromen welke optreden in de elektrische installatie.

Door het uitvoeren van netanalyse en energiemonitoring kan o.a. het volgende inzichtelijk worden:

- gemiddelde elektrische stromen;

- piekstromen / inschakelstromen;

- spanning fluctuaties;

- belasting fasen en faseverdeling.

 

Bij het uitvoeren van deze netanalyse plaatsen wij een power analyser in de elektrische installatie. Deze analyser zal enige tijd (bijvoorbeeld een week) alle spanningen en stromen per fase registreren. De resultaten hiervan zullen wij vervolgens in een rapport verwerken.

 

De analyse zal u duidelijke informatie verschaffen welke o.a. kan worden gebruikt voor:

- bepalen en eventueel verlagen van de netvoeding (kostenverlagend);

- bepalen reserve capaciteit voor eventuele aanpassingen / uitbreidingen van de elektrische installatie;

- bepalen mogelijke energieverlagende maatregelen;

- bepalen en eventueel aanpassen van belasting over de fasen;

- controle kwaliteit netvoeding (frequentie, sinus, blindstromen, netvervuiling, etc.)

 

Uiteraard adviseren wij u graag over de mogelijk te nemen maatregelen wanneer de resultaten van de netanalyse hier aanleiding toe geven.