© 2018 Vinck Elektrotechnisch Adviesburo

 

Welkom.
Buro.
Diensten.
Klanten.
Projecten.
Vacature.
Contact.
VEA is lid van iKeur

Inspectie

 

Volgens de Nederlandse wetgeving dienen de meeste elektrische installaties (uitgezonderd in woningen) regelmatig geïnspecteerd te worden op het veilig functioneren. Tevens dient gecontroleerd te worden of de installatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen. Met betrekking tot de elektrotechnische installatie zijn de belangrijkste normen de NEN 1010, NEN-EN 50110 en NEN 3140.

 

Steeds meer verzekeringsmaatschappijen vragen om een inspectie-rapport van de elektrische installatie. In dit inspectierapport dient aangetoond te worden dat de elektrische installatie voldoet aan de van toepassing zijnde veiligiheidsvoorschriften.

 

Graag verzorgen wij voor u de inspectie van uw elektrische installatie. Deze inspectie bestaat uit een visuele inspectie en het uitvoeren van diversen metingen en beproevingen aan de installatie. Uiteraard wordt de inspectie uitgevoerd conform de van van toepassing zijnde normen en voorschriften. Na afloop van de inspectie ontvangt u van ons een duidelijk inspectierapport met hierin tevens aangegeven onze aanbevelingen om eventuele tekortkomingen in de installatie te (laten) herstellen. Onze onafhankelijkheid wordt hierbij gewaarborgd door onze lidmaatschap van ikeur, branche-organisatie voor onafhankelijke inspectiebureaus.

 

Technische installaties in bestaande woningen inspecteren wij conform de NTA 8025. In de media wordt ook wel gesproken over de APK-woningen. Deze inspectie voeren wij naast de elektrische installatie tevens uit ten behoeve van de gas- en leidingwaterinstallaties.